เหรียญ 1 บาท เสด็จนิวัติพระนคร พ.ศ.2504

Sep 6, 2015 12:43 · 28 words · 1 minute read

 

เสด็จนิวัติพระนคร

เสด็จนิวัติพระนคร เหรียญเสด็จนิวัติพระนคร ราคา 1 บาท ด้านหลังตราแผ่นดิน ปี 2504

เหรียญเสด็จนิวัติพระนคร เหรียญแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ

ผลิตเพื่อ

เป็นที่ระลึก ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จนิวัตพระนคร หลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศอื่นในยุโรป เมื่อ พ.ศ. 2504 ขนาดเหรียญเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.6 ซ.ม.  

ข้อมูลจาก กรมธนารักษ์