เหรียญ 20 บาท 100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555

Sep 6, 2015 12:43 · 49 words · 1 minute read

100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555

100 ปีกรมทางหลวง พ.ศ.2555  

คำอธิบายด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์ชุดสากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว”

คำอธิบายด้านหลัง

กลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของกรมทางหลวง ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบน มีข้อความว่า “ครบ ๑๐๐ ปี กรมทางหลวง ๑ เมษายน ๒๕๕๕” เบื้องล่างมีข้อความว่าบอกราคาว่า “๒๐ บาท” และข้อความว่า”ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ลักษณะ

เป็นเหรียญกษาปณ์ไม่ขัดเงา วงขอบนอก มีเฟืองจักร

ผู้ออกแบบด้านหน้า

นายชาตินันท์ จิวาลักษณ์

ผู้ออกแบบด้านหลัง

นายชาตินันท์ จิวาลักษณ์

ผู้ปั้นแบบด้านหน้า

นายทัศวงศ์ โยเซฟ

ผู้ปั้นแบบด้านหลัง

นายทัศวงศ์ โยเซฟ

  นิกเกิลร้อยละ ๒๕ ทองแดงร้อยละ ๗๕ 300,000  เหรียญ  

ข้อมูลจาก กรมธนารักษ์