เปลี่ยน port xrdp raspberry pi

Jul 22, 2016 22:58 · 24 words · 1 minute read Raspberry pi

สวัสดีครับ ในบทความที่แล้วผมเขียนเรื่องการ ติดตั้ง xrdp ไปแล้ว ในบทความนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยน port ของ xrdp

วิธีเปลี่ยนคือ config ที่ไฟล์ “/etc/xrdp/xrdp.ini” ด้วยคําสั่ง

sudo nano /etc/xrdp/xrdp.ini

เปลี่ยนจาก port=3389  เป็น port ตามต้องการ ดังรูป

change-port-xrdp

change-port-xrdp