เหรียญ 20 บาท รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551

Sep 6, 2015 12:43 · 58 words · 1 minute read

รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551

รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2551

ข้อมูล

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ( WIPO ) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมเผยแพร่บทบาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เช่น กังหันน้ำชัยพัฒนา และโครงการทำฝนหลวง ทรงเป็นนักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ ผลงานของพระองค์ท่านทดลองแล้ว ได้ประโยชน์และมีผลในการปฏิบัติได้จริง มีคุณค่าในด้านทรัพย์สินทางปัญญาของโลก

ด้านหน้า

กลางเหรียญมีพระรูปพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์สากล ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เบื้องล่างมีข้อความว่า “ประเทศไทย” โดยมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง  

ด้านหลัง

กลางเหรียญมีข้อความว่า “AWARDED TO HIS MAJESTY King Bhumibol Adulyadej BANGKOK 2008” และข้อความบอกราคาว่า “๒๐ บาท” โดยลำดับ เบื้องบนข้อความมีรูปเหรียญรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่า “รางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา พุทธศักราช ๒๕๕๑”  

ส่วนผสม

ทองแดง ๗๕ นิกเกิล ๒๕  

จํานวนที่ผลิต

๕๐๐,๐๐๐  

ข้อมูลจาก กรมธนารักษ์