avatar
christmas christmas
thiti.dev
วงแหวนเว็บ
Search
Tags
My CV
Contact
Support me
เทคนิคการเขียน JavaScript แบบมืออาชีพ
7 Jun 2020

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเขียน JavaScript แบบมืออาชีพกันครับ ซึ่งเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้สามารถเขียน Code ได้กระชับ และอ่านง่ายมากยิ่งขึ้น

มาเริ่มกันด้วยตัวอย่างแรกครับ

Inline if else

if (isTrue) {
  callMethodA()
} else {
  callMethodB()
}

เขียนใหม่จะได้เป็นแบบนี้ครับ

isTrue ? callMethodA() : callMethodB()

Inline if

if (isTrue) {
  callMethodA()
}

เขียนใหม่จะได้เป็นแบบนี้ครับ

isTrue && callMethodA()

Alternate value

function myFn(x){
  if(x === null){
    x = 100
  }
  // Do something
}

เขียนใหม่จะได้เป็นแบบนี้ครับ

function myFn(x = 100){
  // Do something
}

Returning

const myFn = (name) => {
  return `Hello ${name}`
}

เขียนใหม่จะได้เป็นแบบนี้ครับ

const myFn = (name) => `Hello ${name}`

ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆ ลองนําไปใช้งานกันดูครับ

ขอให้สนุกกับการเขียน JavaScript นะครับ :]

thiti.dev © 2022 Thiti Yamsung