รีเลย์ relay

20 Jun 2016

รีเลย์คืออะไร?

รีเลย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่เป็น switch ตัด-ต่อ วงจรโดยใช้แม่เหล็กไฟฟ้า การที่จะทำให้รีเลย์ทำงานจะต้องจ่ายไฟให้กับรีเลย์ตาม spec ที่ระบุไว้ เมื่อจ่ายไฟให้กับรีเลย์ หน้าสัมผัสภายในรีเลย์จะสัมผัสกันทำให้เป็นวงจรปิด แต่ถ้าหยุดจ่ายไฟ หน้าสัมผัสภายในรีเลย์จะแยกออกจากกันทำให้เป็นวงจรเปิด ตามรูป

Image

รีเลย์ รีเลย์ก็จะมีด้วยกันหลายแบบโดยแต่ละแบบก็จะมีขนาดของการทนกระแสไฟฟ้าและแรงดัน แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ควบคุม เช่น รีเลย์ขนาด 5V

นำรีเลย์ไปใช้ทำอะไร

โดยปกติแล้วรีเลย์จะนำไปใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้แรงดัน และกระแสไฟฟ้าสูงๆ โดยวงจรที่ใช่ควบคุมเป็นวงจรที่ใช้ไฟตำ่ๆอย่างพวกไมโครคอนโทลเลอร์ เช่น ใช้ไมโครคอนโทลเลอร์ควบคุมการ ปิด-เปิด พัดลม ตัวอย่างวงจรรีเลย์

Image

วงจรรีเลย์ สังเกตุดูดีๆจะพบว่ามีไดโอดต่อคร่อมที่รีเลย์ด้วย สาเหตุที่จะต้องต่อไดโอดก็เพราะ ภายในรีเลย์จะมีขดลวดสำหรับสร้างแม่เหล็กไฟฟ้า เจ้าขดลวดนี่แหละครับตัวมันจะมีคุณสมบัติคือ เมื่อจ่ายไฟให้กับตัวมันมันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา แต่เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า สนามแม่เหล็กจะยุบตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนไปเป็นกระแสไฟฟ้าย้อนกลับออกมาโดยจะมีขั้วตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้ขดลวดในตอนแรก ถ้าเราต่อไดโอดคร่อมตรงขดลวดทำให้ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับออกมาจะไหลผ่านตัวไดโอดลงกราว จะไม่ไหลกลับไปทำให้วงจรไมโครคอนโทลเลอร์หรือวงจรที่ต่อร่วมกันเกิดความเสียหาย

Image

รีเลย์

Suggestion blogs

Stateless Component ใน React

สวัสดีครับ บทความนี้จะเกี่ยวกับ การสร้างและใช้งาน Stateless Component ใน React ซึ่งเป็นการสร้าง Component อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ภายใน Component จะไม่มี State

วิธีการ ซื้อ-จองล่วงหน้า ลอตเตอรี่ให้ได้

หลังจากที่มีโครงการซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นรูปแบบการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่เปิดให้ซื้อ-จองผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ธนาคารกรุงไทย โดยการจองซื้อสลากสามารถทำได้ ทำได้ 3 ช่องทาง ช่องทางแรกคือไปพบพนักงานที่ธนาคารกรุงไทยเลย  ช่องทางที่สองคือผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งมี ATM ที่รองรับ 9000 เครื่องทั่วประเทศ และช่องทางที่สามคือ internet banking เมื่อเกิดโครงการนี้ขึ้นมา ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ มีคนจํานวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจองหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ เนื่องจากมีคนเข้าทํารายการจองหรือซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นจํานวนมาก (ช่วงแรกระบบถึงกับล่มเลยทีเดียว)

รหัส ว. ที่ใช้กันทั่วไป

รหัส ว. ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไปว. 00 คอยก่อนให้คอยอยู่ ว. 01 ที่ทำงาน ว. 02 ที่พัก ว. 0 ขอทราบคำสั่งคำสั่ง ว. 1 อยู่ไหนอยู่ที่


Copyright © 2023 thiti.dev |

วงแหวนเว็บ