วิธี run sudo command ใน QProcess

20 Jun 2016

Share to:

วิธี run sudo command ใน QProcess คือใส่ “/bin/sh -c” ข้างหน้าคําสั่งที่ต้องการเช่น

/bin/sh -c echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches

ตัวอย่าง การใช้ QProcess

QProcess *proc = new QProcess();
proc->start("/bin/sh -c echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches");
delete proc;

Suggestion blogs

การใช้งาน Neo Pixel WS2812B กับ Raspberry pi2

ในบทความที่แล้ว เราทำความรู้จักกับ Neo Pixel WS2813 กันไปแล้ว วันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่อง การนำ Raspberry Pi2 มาควบคุม Neo Pixel WS2812B

ประเภท SSL ของ Cloudflare

ประเภท SSL ของ CloudflareImageการใช้งาน SSL ใน Cloudflare แบ่งออกเป็น 4 ประเภทOff -> ก็คือการปิดการทำงานของ SSLFlexible SSL จะเป็นการเข้ารหัสจาก User ถึง CloudflareFull SSL จะเป็นการเข้ารหัสทั้งจาก User ถึง Cloudflare จะจาก Cloudflare ถึง Server เรา (ใช้ใบรับรองแบบ Self-signed ได้)Full SSL (strict) จะเป็นการเข้ารหัสทั้งจาก User ถึง Cloudflare จะจาก Cloudflare ถึง Server เรา ซึ่งจะต้องใช้ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับจาก Root CAข้อมูลจาก cloudflare

ซีเนอร์ไดโอด (ZENER DIODE)

ซีเนอร์ไดโอด (ZENER DIODE)ซีเนอรร์ไดโอด เป็นไดโอดชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเหมือนไอโอด คือมีสารกึ่งตัวนําชนิด P และ N มีขาสองขาเช่นเดียวกัน A และ K ความแตกต่างของ ซีเนอร์ไอโอด กับ ไดโอดธรรมดาคือ กระบวนการผลิตซีเนอร์ไอโอด จะเติมสารเจือปนลงไปในธาตุซิลิกอนมีจำนวนน้อยและจำนวนมากกว่าปรกติ พร้อมกับขบวนการผลิตเฉพาะ จึงได้ซีเนอร์ไดโอดขึ้นมาใช้งาน


Copyright © 2019 - 2024 thiti.dev |  v1.19.0 |  Privacy policy |  status | 

            วงแหวนเว็บ