ค่าความต้านทานมาตรฐานที่มีจําหน่ายตามท้องตลาด

20 Jun 2016

Share to:

ในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ค่าความต้านทานที่คํานวณได้อาจจะไม่มีขายตามท้องตลาด ดังนั้นเราจึงต้องใช้ค่าที่ใกล้เคียงหรือ นํามาต่อ ขนาน-อนุกรม กันเพื่อให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงที่สุด ข้อมูลในตารางเป็นค่าความต้านทานที่มี

ขายตามร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วโลก

Image

Standard Values of Commercially Available Resistors

Suggestion blogs

วิธีพิมพ์ ~ % ` _ ใน windows

สําหรับบทความนี้จะเป็นบทความสั้นๆนะครับที่กล่าวถึงการพิมพ์สัญลักษณ์พวกนี้ ~ % ` _  ใน windows ดังนี้ครับ

PWM คืออะไร

PWM ย่อมจาก Pulse Width Modulation คือการนําสัญญาณสามเหลี่ยม และสัญญาณที่ต้องการปรับความกว้างของพัลซ์มาเปรียบเทียบกัน ตัวย่างเช่น ถ้านําสัญญาณสามเหลี่ยมมาเปรียบเทียบกับสัญญานไฟฟ้ากระแสตรง จะได้ความกว่างของพัลซ์คงที่ และความกว้างของพัลซ์นั้นจะขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงดังรูป

วิธี update extension chrome

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะสอนวิธีการ update extension ของ chrome กันครับ โดยปกติแล้ว ระบบ extension ของ chrome จะ update ให้เราโดยอัตโนมัติอยุ่แล้ว แต่ถ้าเราใจร้อนก็สามารถ update ด้วยตัวเองได้ โดยมีวิธีดังนี้ ให้ลบ extension ออกแล้ว ติดตั้งใหม่ ผมจะแบ่งเป็นสองขั้นตอนคือ ลบ extension และ ติดตั้ง extension


Copyright © 2023 thiti.dev | Privacy policy | status | 

          วงแหวนเว็บ