เพิ่ม font ใน linux

Jun 20, 2016 20:56 · 29 words · 1 minute read

วิธีเพิ่ม font ใน linux

วิธีเพิ่ม font ใน linux คือ ให้ copy ไฟล์ font ที่ต้องการไปวางไว้ใน path “/usr/share/fonts/truetype/”

เมื่อนําไปวางเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ update font cache โดยใช้คําสั่ง

sudo fc-cache -fv

เท่านี้ก็จะมี font เพิ่มในระบบแล้วครับ :)