ล้างหนี้ เคลียร์เครดิตบูโร

Mar 13, 2017 16:07 · 67 words · 1 minute read

หลายคนมีคําถามว่าเมื่อข้อมูลเครดิตบูโรไม่ดี หรือเรียกกันติดปากว่า ติดแบล็คลิส จะทําอย่างไรให้เคดิตบูโรกลับมาดีเหมือนเดิมในบทความนี้มีคําตอบ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเครดิตบูโรกันก่อน

เครดิตบูโรคือ

เครดิตบูโร เป็นบริษัทจัดเก็บข้อมูลเครดิต ซึ่งมีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเครดิตการชำระสินเชื่อของเราจากบัตรเครดิต หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เราเคยทำไว้ แล้วนำมาเป็นข้อมูลให้แก่ลูกค้าจากทั้งธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ดูข้อมูลว่าเราติดบูโรหรือไม่ โดยต้องเป็นไปภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น เพื่อนําข้อมูลเครดิตมาประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

การเก็บข้อมูลของเครดิตบูโร

เมื่อเราทําบัตรเครดิต หรือสมัครสินเชื่อต่างๆ จากสถาบันการเงินต่างๆ สถาบันการเงินเหล่านี้จะนําส่งข้อมูลการชําระค่างวดของเราในแต่ละเดือน ให้กับเครดิตบูโร เครดิตบูโร จะทําการเก็บข้อมูลของแต่ละเดือนเอาไว้ ไม่ว่าจะชําระปกติ หรือชําระล่าช้า หรือขาดการชําระ ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง

ข้อมูลของแต่ละเดือนจะอยู่ในระบบฐานข้อมูล เครดิตบูโร 3 ปี หลังจากนี้ ข้อมูลของเดือนนั้นจะถูกลบออกจากระบบ ดังนั้น ข้อมูลของแต่ละเดือนจะทยอยถูกลบออกไปเรื่อยๆ เมื่อใดที่ทุกเดือนถูกลบหมดแล้วบัญชีนั้นจะถูกลบออกจากระบบเครดิตบูโรทันที เมื่อเราทราบแล้วว่าเครดิตบูโรคืออะไร มีหน้าที่อะไร ถ้าเราชําระหนี้ตามปกติไม่ค้างชําระ ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเรามีการค้างชําระ หรือชําระล่าช้า หรือไม่ชําระหนี้เลย จะทําให้ข้อมูลของเดือนนั้นๆ ยังมีอยู่ในระบบเป็นเวลา 3 ปี กว่าข้อมูลนั้นจะถูกลบ แนวทางการแก้ปัญหามีดังนี้ เมื่อรู้ตัวว่าข้อมูลเครดิตมีปัญหา ให้พยายามสร้างเครดิตใหม่ โดยชําระค่างวดให้ตรงเวลา ไม่ค้างชําระ ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในทุกๆเดือน เครดิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ ที่มันเสียไปแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้ แต่มันจะถูกลบไปในระยะเวลา 3ปี แล้วมันจะถูกแทนที่ด้วยเครดิตดีที่เราสร้างขึ้นมาใหม่

เครดิตดีไม่มีขาย อย่างได้ต้องทําเอง

ถ้าต้องการตรวจสอบเครดิตบูโรของตนเองสามารถไปขอได้ รายละเอียดอยู่ในบทความนี้ครับ ตรวจสอบเครดิตบูโรได้ที่ไหน