วิธี set default printer device CUPS linux

Mar 14, 2017 23:52 · 71 words · 1 minute read Raspberry pi

วิธีการ  Set default printer device ใน CUPS บนระบบปฎิบัติการ linux สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่า CUPS คืออะไร ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้ง และ share printer to raspberry pi or linux computer

ขั้นตอนที่1

เปิด Browser ไปที่

http://[ip เครื่องที่ติดตั้ง CUPS]:631

จะพบกับหน้าจัดการของ CUPS ให้คลิ๊กที่ Tab “Printers” ตามรูป จะมีรายการเครื่อง Printer ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องนี้

ขั้นตอนที่2

ให้คลิ๊กที่เครื่อง Printer ที่ต้องการจะ Set เป็น Default จะมีหน้า Config ขึ้นมาดังรูป

ขั้นตอนที่3

ให้คลิ๊กตรง “Administration” แล้วเลือก “Set As Server Default” อาจจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ Username และ Password ก็ใส่ให้เรียบร้อย

เสร็จสิ้นการ Set default printer divice ครับ :)

ข้อมูลและรูปภาพจาก lavagoat.wordpress.com