การใช้ usb wifi กับ Raspberry Pi

Jun 20, 2016 20:56 · 99 words · 1 minute read

ในบทความนี้ ผมจะแนะนําการใช้ usb wifi กับ Raspberry Pi มาเริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนแรกถ้าเราต้องการจะ Scan หาว่ามี wifi rounter ตัวไหนอยู่บริเวณนี้บ้าง ใช้คําสั่งนี้

sudo iwlist wlan0 scan

ระบบจะแสดงผลรายละเอียดของ wifi rounter แต่ละตัว แต่เราจะสนใจเฉพาะ “ESSID:” เพราะเราจะนํามา config ให้ connect ไปที่ wifi rounter ตัวนั้น

config-wifi-raspberry-pi

config-wifi-raspberry-pi ขั้นตอนต่อมาให้เปิดไฟล์ “wpa-supplicant” ด้วยคําสั่ง

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

ไปที่บรรทัดล่างสุด แล้วเพิ่ม config นี้

network={
    ssid="The_ESSID_from_earlier"
    psk="Your_wifi_password"
}

รายละเอียดของแต่ละ option คือ

  • ssid คือ ชื่อ SSID ที่เราต้องการ
  • psk คือ password ของ rounter ที่เราจะไป connect

ตัวอย่าง

network={
    ssid="mywifi"
    psk="12345678"
}

Save ให้เรียบร้อย แล้ว Restart wifi ด้วยคําสั่ง

sudo ifdown wlan0

ต่อด้วย

sudo ifup wlan0

หรือจะ Restart Raspberry Pi เลยก็ได้ครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด Raspberry Pi จะ connect กับ wifi rounter ให้โดยอัตโนมัติ ตามที่เรา config ไว้ จบ…