ค้นหาชื่อโหวตนายกรัฐมนตรี ใครเลือกประยุทธ์ ใครเลือกธนาธร

Jun 6, 2019 15:00 · 177 words · 1 minute read เลือกตั้ง62 การเมือง

ใส่ชื่อ หรือพรรคการเมืองที่ต้องการค้นหา เมื่อใส่แล้วระบบจะแสดงผลลัพธ์ด้านล่างครับ ตัวอย่างเช่น “สมชาย” หรือจะกลับไปดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่นี่