ติดตั้ง และ share printer to raspberry pi or linux computer

Jun 20, 2016 20:36 · 280 words · 2 minute read

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการ ติดตั้ง printer ใน raspberry pi หรือ computer ที่มี os เป็น linux ในการจัดการ printer บน linux จะต้องใช้โปรแกรม CUPS เข้ามาช่วย

CUPS คืออะไร

CUPS ย่อมาจาก Unix Printing System เป็นโปรแกรมที่ทําหน้าที่ จัดการ และ share printer รวมถึงจัดการคิวในการพิมพ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รันบน os linux

ติดตั้ง CUPS บน raspberry pi or linux os

วิธีการติดตั้ง CUPS ให้ใช้คําสั่งนี้

sudo apt-get install cups

เมื่อติดตั้งเสร็จ เราจะต้องเพิ่ม กลุ่ม “lpadmin”(เป็นกลุ่มที่สร้างจาก CUPS) เข้าไปใน user ที่เราต้องการจะเข้าถึง เครื่องพิมพ์ / คิวพิมพ์ ในตัวอย่างนี้จะใช้ user default ของ raspberry pi(“pi”)

sudo usermod -a -G lpadmin pi

config ค่าเบื้องต้นโดยเปิดไฟล์ /etc/cups/cupsd.conf ด้วยคําสั่ง

sudo nano /etc/cups/cupsd.conf

เพิ่ม “port 631” ต่อจากบรรทัด “# Listen localhost:631”เพื่อเปิดใช้งาน CUPS ใน port 631

# Only listen for connections from the local machine
# Listen localhost:631
Port 631

ดูในหัวข้อ “location” เพิ่ม “Allow @LOCAL” เข้าไป ตามตัวอย่าง เพื่อกําหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงได้ภายใน local network เท่านั้น

<Location />
 # Allow shared printing and remote administration...
 Order allow,deny
 Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
 # Allow remote administration...
 Order allow,deny
 Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin/conf>
 AuthType Default
 Require user @SYSTEM
 # Allow remote access to the configuration files...
 Order allow,deny
 Allow @LOCAL
</Location>

restart the CUPS server ด้วยคําสั่ง

sudo /etc/init.d/cups restart

เสร็จสิ้นการ ติดตั้ง และ config ต่อไปเป็นการ เพิ่ม printer device และการ share printer

เพิ่ม printer และ share printer ใน CUPS

เปิด browser แล้วเข้า  ”http://[the Pi’s IP or hostname]:631” จะเจอหน้าจอแบบนี้

2016-04-07_15-03-59

มาเพิ่ม printer กันก่อนครับ โดยเข้าที่เมนู “Add Printer”

2016-04-07_15-13-45

จะมีหน้าจอให้ใส่ User  และ Password ให้ใส่ user ที่เรา แอดเข้ากลุ่ม “lpadmin” ไปในตอนแรก

2016-04-07_15-16-04

เลือกเครื่องปริ้นที่เราเชื่อมต่ออยุ่ แล้วกด Continue

2016-04-07_15-31-55

ระบุรายละเอียดของเครื่องปริ้นแล้วเลือก Share This Printer กด Continue

2016-04-07_15-34-57

หน้านี้จะให้เราระบุ PPD File (คล้ายๆ driver ของ microsoft windows) สามารถระบุได้สองแบบ คือ กรณีไม่มีไฟล์ PPD สามารถเลือกจากเมนูที่มีให้ โดยเลือก ยี่ห้อ แล้วกด Continue จะมีรุ่นของเครื่องปริ้นมาให้เลือกอีกครั้ง แต่ถ้าเลือกตามยี่ห้อแล้วไม่มีรุ่นตามที่เราต้องการ เราสามารถจะโหลดไฟล์ PPD จาก http://www.openprinting.org/printers แล้วกด Choose File เพื่อ upload file ดังรูป เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กด Add Printer ได้เลย

2016-04-07_15-35-48

Set default options ตามต้องการ ปกติแล้วไม่ต้องแก้อะไร กด Set Default Option ได้เลยครับ

printer

เสร็จสิ้นการ add printer แล้วครับ

URI สําหรับ connect จากเครื่องอื่นๆ เพื่อใช้งาน printer มี format คือ

http://server-name-or-ip:631/printers/printername