Cover image

การใช้งานคําสั่ง git config

12 Jun 2022

Share to:

สวัสดีครับ ก่อนที่เราจะใช้งาน Git นั้นเราจําเป็นจะต้อง Config ข้อมูลเบื่องต้นก่อนครับ เช่น Name, Email ซึ่งข้อมูลพวกนี้จะเอาไปใช้ตอนที่เรา Commit ครับ จะเป็นข้อมูลที่บอกว่าใครเป็นคน Commit นั้นเอง

โดยปกติหลังจากที่เราติดตั้ง Git ในเครื่องเราแล้ว ถ้าเรายังไม่ได้ Config เราจะไม่สามารถ Commit ได้ ระบบจะบอกให้เราไป Config ก่อนครับ

สําหรับการ Config นั้นก็ไม่ยากครับ เราสามารถทําได้ตามหัวข้อดังนี้ครับ

Config Name (user.name)

การ Config Name สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ

$ git config --global user.name "Thiti Yamsung"

Config Email (user.email)

การ Config Email สามารถใช้คำสั่งนี้ได้เลยครับ

$ git config --global user.email "[email protected]"

ถ้าหากเราต้องการจะดู Config ที่อยู่ในเครื่องเรา ก็สามารถทําได้ครับ โดยใช้คําสั่งนี้ครับ

$ git config --global --list

หรือจะแบบนี้ก็ได้ครับ

$ git config --global -l

เท่านี้ครับ เมื่อเวลาเรา Commit ข้อมูลผู้ Commit จะเป็นข้อมูลที่เรา Connfig ไว้ ประมาณนี้ครับ

git

การใช้งาน git config ก็ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับ


Copyright © 2024 thiti.dev |  v1.13.0 |  Privacy policy |  status | 

            วงแหวนเว็บ