avatar
christmas christmas
thiti.dev
วงแหวนเว็บ
Search
Tags
My CV
Contact
Support me
Zero-Day คืออะไร
17 Oct 2021

สวัสดีครับ ในบทความนี้เราจะมาทําความรู้จักกับคําว่า Zero-Day กันครับว่าคืออะไร มาเริ่มกันเลยครับ

Zero-Day คืออะไร?

สําหรับคําว่า Zero-Day ในวงการ Hacker นั้นคือ ช่องโหว่ของ Software ที่ผู้พัฒนา Software นั้นๆ ไม่สามารถตรวจสอบพบก่อนนำระบบนั้นมาใช้งานจริง และ Software ก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้ User ได้ใช้งาน เมื่อมีผู้ใช้พบช่องโหว่ ผู้พัฒนา Software จะมีเวลาน้อยมากๆในการปิดช่องโหว่นั้นๆ

ดังนั้นเมื่อเรานําระบบ Software ทีมีช่องโหว่ Zero-Day มาใช้งาน อาจจะมีความเสียงที่จะถูกโจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี หรือที่เรียกว่าการโจมตีแบบ Zero-Day Attack ทันทีหลังจากที่ช่องโหว่ถูกค้นพบ

วิธีป้องกันคือ เราควรติดตามข่าวสารและ หมั่น Update Software ให้เป็น Version ปัจจุบันอยู่เสมอครับ

ที่มาของข้อมูล และรูปภาพ

thiti.dev © 2022 Thiti Yamsung