เชื่อมต่อ ESP8266 กับจอ OLED LCD ด้วย I2C

21 Jun 2016

สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อจอ OLED LCD กับ ESP8266 โดยผ่าน interface I2C ก่อนอื่นมาดูกันก่อนสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้าง

  1. ESP8266
  2. OLED LCD module(ของผมใช้ขนาด 128x64)
  3. ESP_SSD1306 library
  4. Adafruit-GFX-Library
  5. Arduino IDE

มาเริ่มกันด้วยการเชื่อมต่อสายระกว่าง ESP8266 กับ OLED LCD 3V3(EAP8266)<---->VCC(OLED LCD) GND(EAP8266)<---->GND(OLED LCD) D1(EAP8266)<---->SCL(OLED LCD) D2(EAP8266)<---->SDA(OLED LCD) เมื่อเชื่อมต่อสายเสร็จแล้วให้นํา ESP_SSD1306 library และ Adafruit-GFX-Library ไปวางไว้ใน Path library ของ Arduino(“C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries”) ดังรูป

Image

เปิดโปรแกรม Arduino IDE ขึ้นมา แล้วเปิด Source code ตัวอย่างโดยไปที่เมนู File—>Examples—>ESP8266 SSD1306 แล้วจะมีตัวอย่าง Source code ให้เราลองใช้งาน

Image

ในบทความนี้ผมเลือกตัวอย่าง ESP_ssd1306_128x64_I2C เพราะผมเชื่อมต่อแบบ I2C เมื่อเลือกแล้วจะมี Code ตัวอย่างขึ้นมาดังรูป

Image

เราสามารถลอง Compile และ burn ลง ESP8266 ได้เลย คําสั่งต่างๆของ library จะถูกอธิบายอยู่ใน Source code หมดแล้ว

Image

ข้อมูลจาก www.Adafruit.com github @somhi

Suggestion blogs

ติดโฆษณาบนเว็บ เจ้าไหนดี

สวัสดีครับ บทความนี้ผมจะมาแนะนําว่าติดโฆษณาบนเว็บเพื่อสร้างรายได้จากการทําเว็บ ซึ่งก็จะมีอยู่หลายเจ้าให้เราเลือกครับ โดยในบทความนี้ผมเลือกเจ้าที่น่าสนใจดังนี้

pointer c/c++

pointer เป็นชนิดข้อมูลประเภทหนึ่งที่สร้างจากชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานทั่วไป โดยชนิดข้อมูลแบบ pointer จะแตกต่างกับชนิดข้อมูลพื้นฐานตรงที่ชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานจะเก็บและดึงข้อมูลจากตัวแปรโดยตรง แต่ชนิดข้อมูลแบบ pointer จะเก็บค่าที่อยู่(Address) ของตัวแปรอื่น และใช้ค่าที่อยู่นี้อ้างอิงไปยังข้อมูลที่เก็บอยู่ในตัวแปรนั้นอีกที เพื่อทําการเก็บและดึงข้อมูลจากตัวแปรนั้นอีกที

วิธีทอดไข่เจียวให้ฟูกรอบ น่ารับประทาน

การทอดไข่เจียวนั้นทุกคนก็คงทอดกันเป็นอยู่แล้ว แต่จะเจอปัญหาไข่จะฟีบตอนใส่จาน วันนี้จะมาเสนอวิธีการทอดไข่เจียวให้ฟูกรอบ น่ารับประทาน มาดูวิธีการทอดเลยดีกว่าครับ


Copyright © 2023 thiti.dev

วงแหวนเว็บ