Cover image

การใช้งานคำสั่ง git log

15 Jun 2022

สวัสดีครับ บทความนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานคําสั่ง git log เพื่อดู commit history กันครับ

สําหรับ git log เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการดูประวัติการ Commit ของเรา ซึ่งเราสามารถกําหนดการแสดงผลได้ว่าเราต้องการจะให้แสดงผลเป็นแบบใด

โดยปกติถ้าเราใช้คําสั่ง git log แบบนี้

$ git log

ระบบก็จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละ Commit ออกมาให้เลยโดยเรียงตามเวลาจากใหม่สุดไปเก่าสุด ตัวอย่างตามนี้ครับ

git

แบบนี้อาจจะดูยากครับ เราสามารถที่จะกําหนดรูปแบบการแสดงผลได้ โดยการกำหนด Parameter ต่างๆเข้าไปครับ

ในบทความนี้ผมจะยกตัวอย่างรูปแบบการแสดงผลที่ใช้งานบ่อยๆนะครับ ไปดูกันเลยครับ

แสดงแบบ Graph

การแสดงผลแบบนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการแตก Branch การ Merge branch ต่างๆ

$ git log --graph --oneline --all

จะได้ประมาณนี้ครับ

git

แสดงแบบ Filter ตาม Author name

ถ้าเราต้องการจะ Filter เฉพาะ Author name ที่เราสนใจ ก็สามารถเพิ่ม “—author=…” เข้าไปได้เลย ตามตัวอย่างนี้ครับ

$ git log --graph --oneline --all --author=thiti

ระบบก็จะแสดงเฉพาะ Commit ที่มี Author name เป็น “thiti”

จะได้แบบนี้ครับ

git

*ได้เหมือนเดิมเพราะว่าทุก Commit เป็นชื่อ “thiti” หมดเลย

ประมาณนี้ครับสําหรับการใช้งาน git log ขอบคุณครับ

Suggestion blogs

ไดโอด (Diode)

ไดโอด (Diode)ไดโอด เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทํามาจากสารกึ่งตัวนําชนิด p-n ซึ่งมีคุณสมบัติคือ ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้เพียงทิศทางเดียว

ซ่อม Hard disk WD My Passport USB เสีย (แปลงจาก USB เป็น SATA)

Hard disk WD My Passport เป็นรุ่นที่ตัวของ Hard disk เป็น Port USB มาบนบอร์ดเลย แทนที่จะเป็น SATA เหมือน Hard disk ทั่วไป เมื่อ USB เสียเราจะไม่สามารถนําข้อมูลออกมาได้ ซึ่งจะต่างจาก Hard disk ทั่วๆไป ที่สามารถถอดตัว Hard disk มาจัมพ์กับ Computer ผ่านทางสาย SATA เพื่อนําข้อมูลออกมาได้

Arduino ตอน3 ติดตั้ง Arduino IDE และเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแรก

สวัสดีครับ บนความนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งาน Arduino โดยเริ่มตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรมแรก เพื่อสั่งงาน Arduinoเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้งาน และการทํางานของ Arduino เราจะมาดูกันก่อนว่า Arduino IDE คืออะไร?


Copyright © 2023 thiti.dev |

วงแหวนเว็บ