วิธี update software ใน ubuntu

23 Feb 2017

Share to:

วิธี update software ใน ubuntu สามารถทําได้ด้วย 3 คําสั่งนี้

sudo apt-get update        # Fetches the list of available updates
sudo apt-get upgrade       # Strictly upgrades the current packages
sudo apt-get dist-upgrade  # Installs updates (new ones)

Copyright © 2019 - 2024 thiti.dev |  v1.27.0 |  Privacy policy |  status | 

Github profile   Linkedin profile   X profile   Youtube channel   Telegram   Email contact   วงแหวนเว็บ