วิธี Config default printer option ใน CUPS linux

Mar 14, 2017 23:52 · 80 words · 1 minute read Raspberry pi

วิธี Config default printer option บนระบบปฎิบัติการ linux สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักว่า CUPS คืออะไร ไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้ง และ share printer to raspberry pi or linux computer

ขั้นตอนที่1

เปิด Browser ไปที่

http://[ip เครื่องที่ติดตั้ง CUPS]:631

จะพบกับหน้าจัดการของ CUPS ให้คลิ๊กที่ Tab “Printers” ตามรูป จะมีรายการเครื่อง Printer ทั้งหมดที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องนี้

ขั้นตอนที่2

ให้คลิ๊กที่เครื่อง Printer ที่ต้องการจะ Config default Option จะมีหน้า Config ขึ้นมาดังรูป

ขั้นตอนที่3

ให้คลิ๊กตรง “Administration” แล้วเลือก “Set Default Options” อาจจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ Username และ Password ก็ใส่ให้เรียบร้อย

ขั้นตอนที่4

จะมีหน้าสําหรับ Config Default Option ของ printer รุ่นนั้นๆ ขึ้นมา ให้ Config ตามต้องการได้เลยครับ

เสร็จสิ้นการ Config default printer option ครับ :)

ข้อมูลและรูปภาพจาก lavagoat.wordpress.com